Inspectie Elektrische installatie

 

Wij als Erkende Sterkin Installateur verzorgen voor nieuwe en bestaande installaties de inspectie.

Afhankelijk van de vereiste norm wordt een installatie visueel gecontroleerd en worden er metingen en beproevingen uitgevoerd aan de vast aangelegde installatie.

Middels opleiding, ervaring en de door Scios gecertificeerde diploma’s zijn we volledig op de hoogte van onderstaande inspecties.

 

Inspectie NEN1010

Volgens de NEN1010, hfdst 61 Eerste inspectie, moeten installaties bij voltooiing worden geïnspecteerd voordat deze door de gebruiker in bedrijf wordt genomen.

Indien gewenst kunnen we een “nieuwbouw/ oplever” inspectie voor u verrichten.

 

Inspectie NEN3140

In het Arbobesluit, in de Arbowet, staan een aantal punten die te maken hebben met de elektrische veiligheid. Elke installatie eigenaar dient hieraan te voldoen.

Om aan de eisen uit de Arbowet 3.4 te voldoen is het raadzaam om installaties periodiek te inspecteren.

Indien er een inspectie uitgevoerd wordt op een bestaande installatie volgens de NEN3140 wordt er voldaan aan het gestelde in de NEN1010, hfdst 62 Periodieke inspectie.

De NEN3140 is de norm voor de veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties.

Veelal is de verzekering of de gemeente de eisende partij voor een inspectie.

Wij verzorgen voor u de NEN 3140 inspectie en desgewenst ook een aanvullend thermografisch onderzoek. Onze bevindingen worden vastgelegd in een inspectierapport.

 

Inspectie NTA8220

Indien elektrische materieel defect is of oneigenlijk gebruikt wordt, kan er een kans zijn tot brand. De NTA8220 is een hulpmiddel voor het bepalen van mogelijk brandrisico.

Een vast onderdeel van de NTA8220 inspectie is het uitvoeren van een thermografisch onderzoek.

Met een thermografische camera wordt de temperatuur gemeten van aansluitingen en componenten in de elektrische installatie. Na beoordeling van de gemeten temperatuur wordt aanbevolen of directe actie is vereist of aanvullend onderzoek noodzakelijk is.

Onder elektrisch materieel verstaan we volgens de NTA 8220; elektrische installaties, elektrische apparaten en elektrische uitrusting van machines.

 

Thermografische Inspectie

Thermografie is een verzamelnaam voor warmtebeeldvormende technieken, ofwel het maken van warmtebeelden.

In elektrische installaties is een plek die te veel warmte afgeeft verdacht. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een ontoelaatbaar hoge overgangsweerstand of een slecht contact.

Voor het uitvoeren van thermografische onderzoeken hanteren wij de NPR8040,

Dit is de norm met thermografische inspectiemethoden voor elektrische installaties en het beoordelen van de gemeten temperatuur.