NEN 3140 keuringen


Volgens de Arbowet en/of verzekering bent u verplicht uw elektrische installatie en elektrische arbeidsmiddelen periodiek te laten keuren. Dit moet gebeuren conform de NEN3140 en SCIOS scope 8. Ook kan uw verzekering hier specifieke eisen voor stellen.

U dient ervoor te zorgen, dat de veiligheid van de elektrische installatie gewaarborgd wordt. De norm gaat over verantwoordelijkheden en controles. Zo moet uw installatie worden geplaatst onder de verantwoordelijkheid van een installatieverantwoordelijke.

Uiteraard moet u aan de bevoegde instanties kunnen overleggen dat u alles in het werk heeft gesteld om uw installatie veilig te houden. De basis hiervoor is natuurlijk een inspectierapport dat u kunt overleggen bij controles, eventuele aansprakelijkheid of bij schade.

Wij verzorgen voor u de NEN 3140 inspectie en desgewenst ook een thermo grafisch onderzoek. Onze bevindingen worden vastgelegd in een inspectierapport.

Wij als Erkende Sterkin Installateur verzorgen als onafhankelijke partij de inspectie van nieuwe, door derden aangelegde elektra installaties en uiteraard ook de inspectie van bestaande elektrische installaties.