De Bever - Heerhugowaard

Voor de aannemer Scholtens Bouw hebben wij in Heerhugowaard mogen meewerken aan appartementen complex de Bever. Het betreft een woongebouw met in totaal 78 appartementen waarvan 60 appartementen bestemd zijn voor de sociale huur en 18 appartementen in het luxere segment. 

Voor dit woongebouw hebben we de gehele elektrische installatie mogen verrichten van zowel de woningen als de centrale ruimtes. Veder hebben we bij de bever ook de zonnepanlen, intercom en camera installatie mogen verzorgen. 

Voor de intercom hebben we samengewerkt met onze vaste partner Vercoma. Er is er voor gekozen om gebruik te maken van het merk Golmar, een merk waar we veel mee werken en dus ook vetrouwd mee zijn en tevens veel vertouwen in hebben.

 


totaal 10 afbeeldingen

Naambord woongebouw
Aanzicht trappenhuis
LED strip onder het woongebouw
Aanzicht
Intern trappenhuis
Verlichting balustrade
Aanzicht woongebouw
Aanzicht woongebouw
Omvormers bij de Bever
PV installatie